Det gör mig både upprörd och rädd att planeingen inom hemtjänsten är dålig. Det är inte värdigt att hemtjänstpersonal ska flänga som tättingar och inte ge varje brukare (eller kund) den tid som de har rätt till.

Att jobba inom hemtjänsten är fantastiskt när man får göra det jobb som man ska. När man inte behöver stjäla tid utan kan de den istället till de som behöver den. Stress leder till fler missar, sämre säkerhet och missnöjda och vanvårdade äldre.

Det är inte heller konstigt att människor väljer att inte jobba inom vården när villkoren är dokumenterat dåliga. Man ska inte gråta av stress och ilska när arbetspasset är klart, man ska komma hem och ta en kopp kaffe och känna att man har gjort ett bra jobb. För att det ska bli möjligt krävs det att scheman är realistiska, att cheferna tar de anställda på allvar och att pensionärernas behov sätts framför ekonomiska intressen. Det finns heller inget incitament att lägga orimliga scheman eftersom man endast får betalt för tid hos kund. Således är långa besök lönsammare än korta besök.  Genom  modern teknik går det att följa ett pass i telefonen. Det innebär att man kan se hur länge ett vårdbiträde eller undersköterska stannar hos kund och hur lång tid det tar att faktiskt ta sig mellan punkt a och punkt b. Informationen finns och det vore därför enkelt att lägga rimliga och genomtänkta scheman som sätter pensionärernas behov främst.

Det handlar om patientsäkerhet. Att arbeta inom hemtjänsten innebär ofta medicinhantering och liknande moment som kräver koncentration och noggrannhet. Genom att ha stressade vårdbiträden och undersökterskorna ökar riskerna att misstag och slarv begås som i förlängningen kan vara dödliga. Ingen blir behjälpt av stressiga scheman, allra minst de som är arbetsgivare; pensionärerna. Det måste finnas tid till att fika, prata och göra det lilla extra. Det vinner hela samhället på. De äldre behöver också känna sig sedda. Det är inte ovanligt att hemtjänsten är den enda sociala kontakten som de har kvar.

Så länge hemtjänsten fortsätter i gamla hjulspår kommer den ha kört i diket långt innan jag blir aktuell för insatser. Det leder till frågan om vem ska ta hand om mig när jag blir gammal? Förhoppningsvis av någon som har tid att dricka en kopp kaffe med mig. Det skulle jag tycka om.

Ylva – Ett engagerat vårdbiträde som trivdes fantastiskt bra med jobbet när schemat fungerade och pensionärerna bjöd på kakor.

Läs vidare här:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/vittnar-om-omojlig-tidspress-i-hemtjansten